NastavNastav si tuto stránku jako domovskou.
www.7bslavkov.zacit.cz - Najdeš tu vše doškoly
Hledat
Navigace: 7.B třída Slavkov > Občanka :D

Občanka :D

Ti, co jeli do Liberce a ti co nepsali písemku z Kultury ve středu 28.5.2014 butou tuto písemku úpsát v pondělí 2. června 2014 čtvrtou nebo pátou vyučovací hodinu. Mám Vám říct, že paní učitelka Naisrová nepřímá omluvy typu: ,,Já o tom nic nevím", ,,Mi to nikdo neřek" takže se to naučte, je to lehká písemka takže by paní učitelka ráda dávala pouze jedničky nebo dvojiky a kdyby to někumu nešlo tak i prý trojku. Pak u koho má nerozhodnou známku tak se podíva do jeho sešitu a označísí: + hezký sešit; . (tečka) - ještě to jde nebo - škaredý sešit a u toho přihlédne ke známce.

 

Those who went to Liberec and those who did not write an exam on Wednesday, May 28, 2014 in Culture butoh this an exam to subscribe Monday, June 2, 2014 as the fourth or fifth lesson. I have to say that the teacher Naisrová type of indirect apology: 'I do not know anything about it ",,, I do not tell anyone" so it learns is an easy exam so that the teacher liked to only leader or dvojiky and if it někumu so i could not say three. Then u decide who to sign and look into his book and you tag: + nice workbook; . (dot) - yet it goes or - ugly workbook and the account of the mark.

 

 
 
Diejenigen, die nach Liberec ging und die, die eine Prüfung am Mittwoch, 28. Mai 2014 zu schreiben habe in Kultur Butoh diese eine Prüfung bis Montag, 2. Juni 2014 der vierten oder fünften Lektion abonnieren. Ich muss sagen, dass der Lehrer Naisrová Art von indirekten Entschuldigung: "Ich weiß nichts über sie",,, Ich sag es nicht weiter ", damit es lernt, ist eine einfache Prüfung, so dass die Lehrer gern nur Führer oder dvojiky und wenn es někumu so konnte ich nicht sagen, drei. U dann entscheiden, wer zu unterzeichnen und zu schauen in sein Buch, und Sie markieren: + schöne Arbeitsmappe; . (Punkt) - doch es geht oder - hässlich Arbeitsmappe und das Konto der Marke.
TOPlist

 
TOPlist © 7bslavkov.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist